FOR EN DAG!
Etter at arenarigg nesten var klar på Koigen, var dommerne ferdig diskutert – bølgene var for store til at vi kunne gjennomføre på en god og sikker måte.
Vi måtte flytte arena… Men hvor??
Hamar Roklubb hev seg rund og åpnet opp «hjemmet» sitt for oss.
Heldigvis var ungdomsgruppen i Redningsselskapet på Mjøsa allerede hyret inn, de hentet kjapt alle bøyene ( 8 av slaget og 2,5 meter høye- ikke noe å kjimse av altså!) og freste dem langs Mjøsa og inn i Vesle Mjøsa.
60 minutt senere var vi klar til start, et helt annet sted enn det vi hadde planlagt, og Røde Kors var med!
Alt av kart og lister som vi hadde brukt dagevis på å fikse, kunne vi kaste rett i bølgene.
Istedenfor å svømme 1,5 runde og 5000 meter, ble det… 10 runder â 500 meter… :-/ Det er ikke like lett å arrangere! Det ble til tider utfordrende å holde kontroll på hvor mange og hvem som hadde passert x antall ganger. Men det gikk stort sett bra! Fordi vi har med dyktige og rutinerte dommere med!
UM og Masters svømte 3000 meter og måtte da ha 6 runder.
H3 distansene 1250 meter, ble 1500 meter med tre runder. 750 meter ble 2 runder og 1000m.
Siste svømmer var i mål kl 16.00, 1 time etter opprinnelig tidsskjema!
Det synes vi var veldig bra jobba!