Her ser dere årets trasè til H3 Hamar HOKA Vårløp 2020.

Enkelt og greit, en runde. Flatt og fint.
Delvis på grus.

Det rapporteres om at det er bart og fint.