- Sponset av -

Grunnet krav fra pårørte myndigheter ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i traséen for H3 Hamar HOKA Maraton 2018.

De største endingene er at start/mål vil finne sted på Koigen, at vi ikke får løpe gjennom Strandgata eller forbi Hamardomen på Domkirkeodden. Den nye løypa vil vil starte på Koigen. Derfra løper vi ut mot Domkirkeodden, Jernbanemuseet, gamle Torp Legesenter, tilbake til Hamar og innom Espern. Mål er på Koigen.

Den nye løpetrasèen foregår i all hovedsak på asfalt og grus. Trasèen er tilnærmet flat med sine 44m høydemeter. Den er rask og innbyr til mange personlige rekorder. Og ja – den nye traséen vil også bli kontrollmålt.

Vi beklager dette, men frykt ikke; det blir fortsatt en flott løype langs Mjøskanten!

Klikk her for en detaljert oversikt over den nye traséen og arenaområdet.