- Sponset av -

Varsel om stengte veger

Med tillatelse fra Statens vegvesen, Hamar kommune og politi stenges følgende veger helt eller delvis søndag 23 juni kl 0830 til 1500:

Veger som stengt
– Strandvegen/Storhamargata i sentrum kl 08:30- 15:00
– Strandvegen forbi Jernbanemuseet forbi vannverket kl 08:30- 14:00
– Brygga/Koigen fra Nordvikvegen til 8metersplanet fra kl 0830-1430
– Storhamargata ved Domkirkeodden fra kl 08:30- ca 14:00 Stengingen omfatter også området foran hovedinngangen til Domkirkeodden for å sikre trygg adkomst for besøkende inn til området.
– Stangevegen fra Espern og frem til Strandgata (Hamar stasjon) kl 09:00- 15:00 (kun åpen for kollektivtrafikk/ utrykningskjøretøy i ett kjørefelt)

Delvis stengte veger (envegskjøring).
– Strandvegen fra Jernbanemuseet og frem til Mabel Sandbergs veg kl 08:30- ca 1400. Trasen åpner så fort siste deltager har passert.
– Brygga mellom 8metersplanet og Tjuvholmen fra ca 09:00-14:30

Omkjøring skiltes. Trasene åpnes så fort siste deltager har passert. Se detaljer i vedlagt kart som viser helt eller delvis stengte veger.

Arena:
Start og mål er på Stortorget foran Basarene.

Vi ber alle bilister, syklister og gående ta hensyn til deltagerne under arrangementet. Stil deg gjerne opp i traseen sum heiende publikum.

Geir Vestby                                                                   Oddvar Haugen
Arrangementansvarlig                                                Sikkerhetsansvarlig