Traseen 23. juni 2019 er ikke godkjent enda, vi publiserer den så fort vi får godkjenninger fra berørte etater.

Arena blir sommeren 2019 på vårt flotte Stortorg.

Under ser dere arena 2018.

Arenakart H3 Hamar Maraton

OBS: det er verdt å merke seg at det i mai skjedde endringer i traséen og arenaområdet grunnet berørte myndigheter.

  • Det vil være mulighet for bruk av dusj og garderober på Espern Aktivitetspark.
  • Vi ønsker at dere parkerer på Espern eller ved Vikingskipet mot en parkeringsavgift på 20 kr. Parkeringsavgiften går til et miljøprosjekt i Hamar.
  • For mer info, se reise og opphold.

Det kan forekomme endringer av trasé i følge av krav fra berørte myndigheter