H3 Hamar HOKA Maraton

Søndag 4. september 2022.

Store deler av løpet skjer langs Mjøskanten; en nydelig arena for en 5, 10, 21 eller 42 km. Vi starter på Stortorget og får med oss blant annet Domkirkeodden, Jernbanemuseet og gamle Torp Legesenter.

Løpetrasèen foregår i all hovedsak på asfalt og grus. Trasèen er tilnærmet flat. Den er rask og innbyr til mange personlige rekorder. Trasèen vil bli kontrollmålt.

Maraton

42 km løper tre runder:

H3 Hamar HOKA Maraton 2022 - Løypekart - 42km
Nytt kart for 42 km kommer

Halvmaraton

21 km løper to runder, unntatt delen rundt Espern (område merket gult):

H3 Hamar HOKA Maraton 2022 - Løypekart - 21km
Nytt kart for 21 km kommer

10 km

10 km løper en runde, unntatt delen rundt Espern (område merket gult):

H3 Hamar HOKA Maraton 2022 - Løypekart - 10km
Nytt kart for 10 km kommer

5 km

5 km løper en runde i sentrum og ut mot Domkirkeodden før vending inn mot mål. Løper ikke det området som er merket gult:

H3 Hamar HOKA Maraton 2022 - Løypekart - 5km
Nytt kart for 5 km kommer